Codestarter

Codestarter is een initiatief van NEMO Science Museum en Platform Bèta techniek en wordt mogelijk gemaakt door Google. Codestarter heeft tot doel zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met programmeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via [email protected]


Auteursrechten

De initiatiefnemers van Codestarter hebben de rechthebbenden van de beelden voor zover dat in haar vermogen lag geprobeerd te informeren, indien we daar niet geslaagd zijn, wordt betrokkenen gevraagd contact opnemen met Codestarter via [email protected]


Aansprakelijkheid

Codestarter behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover melding te doen aan derden. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De op de website aangeboden cursussen en oefeningen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Codestarter.


Copyright

Alle teksten, beelden en oefeningen (met uitzondering van de cursussen van de clubs) op deze website vallen onder het copyright van Codestarter. Vereenvoudiging van de content met het oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is alleen toegestaan met toestemming van Codestarter en de overige rechthebbenden.


Privacy statement

Om de website verder te verbeteren, verzamelen en analyseren we anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina's je bezocht hebt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Als je bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kun je dit in de browser instellen. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet je persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om je op websites van derden identificeren.